Dôkladná starostlivosť o Vaše ratolesti je u nás prvoradá, preto robíme všetko na maximum s veľkou precíznosťou


PROFESIONÁLNY PRÍSTUP

Profesionálny a individuálny prístup ( snažíme sa minimalizovať stres dieťatka a rodičov)

VYŠETRENIE CRP

Vyšetrenie CRP z kvapky krvi pre urýchlenie diagnostiky a liečby ( podľa nameranej hodnoty zápalovej aktivity predídeme zbytočnému predpisovaniu antibiotík).

VYŠETRENIE UŠÍ

Jednoduchou metódou zistíme ochorenie zvukovodu alebo blanky bubienka, zhodnotíme potrebu odborného vyšetrenia v ORL ambulanciiVYŠETRENIE MOČU

Vyšetrenie moču moderným močovým analyzátorom priamo v ambulancii (podľa výsledku vyšetrenia vieme posúdiť závažnosť infekcie močových ciest a ihneď zahájiť liečbu. Nemusíme čakať na výsledok z laboratória)

VČASNÉ VÝSLEDKY

Včasné výsledky laboratórnych vyšetrení prostredníctvom internetu ( skrátime obdobie čakania na výsledky na minimum, na požiadanie oznámime telefonicky alebo e-mailom).

OČKOVANIE

Povinné aj odporúčané očkovanie bez poplatku za výkon.KONZULTÁCIE

Konzultácie pre budúcich rodičov pred narodením dieťatka ( poradíme a podáme zákl. informácie o starostlivosti o bábätko, o dojčení...)

SPOJENIE S LEKÁROM

Spojenie s lekárom mobilom, mailom ( prekonzultujeme prípadné ťažkosti mimo ordinačných hodín)

VÝHODY

Výhodou je lekáreň v budove zdravotného strediskaNASTRELOVANIE NÁUŠNÍC

Prepichnutie ušníc, nasadenie náušníc

VYŠETRENIE ZRAKU

Vyšetrenie zraku pomocou prístroja Plusoptix

 

Prihlásiť sa k odberu všetkých noviniek.

Buďte informovaní o našej dovolenke, o očkovaniach a pod.

ONLINE OBJEDNANIE

Loading...

Online objednanie na vyšetrenie v našej ambulancii.

Na vyšetrenie v našej ambulancii je vhodnéobjednať sa cez internet  na presný čas. Služba je poskytovaná bezplatne.  Objednávanie prináša výhodu v tom, že nestrácate čas čakaním na vyšetrenie.   Rezervujte si termín  vyšetrenia v záložke Online objednanie na našej stránke www.pediatriasenkvice.comNeobjednávajte sa, prosím, cez iné stránky!

Systém Vám umožňuje vybrať si z termínov počas ordinácie v 10 minútových intervaloch, pričom objednanie je možné aj v deň vyšetrenia.

V prípade, že už nie je voľný termín a zdravotný stav dieťaťa neumožňuje odklad vyšetrenia na nasledujúci deň, príďte na vyšetrenie bez objednania. Akútne stavy vyšetríme vždy. Neobjednaných pacientov vyšetríme priebežne (treba rátať s čakaním v čakárni, ktoré nevieme odhadnúť).  Poradie pacientov vždy určí lekár podľa naliehavosti stavu. V prípade veľkej chorobnosti a epidémii je objednanie na čas orientačné, treba rátať so zdržaním, ktoré je zapríčinené nadmerným počtom vyšetrení.

Ďakujeme za pochopenie.

NÁŠ TÍM

Predstavujeme Vám Náš team, ktorý profesionálne a individuálne pristupuje k detičkám a k rodičom.

MUDr. Adriana Koleková

Lekár

Vyštudovala lekársku fakultu Univerzity Komenského v Bratislave. Atestovala v špecializovanom odbore pediatria.

  Bc. Annamária Ružeková

  Sestra

  Vyštudovala vysokú školu zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave. Získala odbornosť a špecializácie v odboroch všeobecná sestra, ošetrovateľstvo, urgentná starostlivosť.

   O NÁS

   Pediatria Šenkvice s.r.o.
   Ambulancia v odbore všeobecná starostlivosť o deti a dorast


   O nás

   Poskytujeme liečebno-preventívnu starostlivosť pre deti od narodenia do dovŕšenia 19. roku života. Prihlásiť sa možno osobne v ordinačných hodinách, telefonicky alebo e-mailom. Primárna starostlivosť je poskytovaná na regionálnom princípe a slobodnej voľbe lekára. Vzhľadom na veľký počet detí, ktorým poskytujeme zdravotnú starostlivosť prijímame už iba deti výlučne z prideleného regiónu, ktorým je obec Šenkvice.

   Zdravotné stredisko

   • 0918 809 690
   • 033 64 96 443
   • Vinohradská 57, 900 81 Šenkvice

   ORDINAČNÉ HODINY

   Čas 7:00 - 8:00 je vyhradený pre odbery krvi a biologického materiálu.
   V čase 12:00 -12:30 je obeňajšia prestávka.

   Ordinačné hodiny
   Pediatria Šenkvice s.r.o. , MUDr. Adriana Koleková
   odbery (objednaní pacienti) obedňajšia prestávka
   Pondelok 7,00 - 8,00 ordinácia 8,00 -12,00 12,00 -12,30 ordinácia 12,30 -14,00
   Utorok 7,00 - 8,00 ordinácia 8,00 -12,00 12,00 -12,30 poradňa pre zdravé deti 12,30 -15,00
   Streda 7,00 - 8,00 ordinácia 8,00 -12,00 12,00 -12,30 ordinácia 12,30 -14,00
   Štvrtok 7,00 - 8,00 poradňa pre zdravé deti 8,00 -12,00 12,00 -12,30 ordinácia 12,30 -15,00
   Piatok 7,00 - 8,00 ordinácia 8,00 -12,00 12,00 -12,30

   OČKOVANIE

    

   Vykonávame povinné očkovanie detí podľa platného očkovacieho kalendára (Očkovací kalendár).

   Taktiež zaočkujeme deti proti ďalším ochoreniam, ktoré nespadajú do povinného očkovania, ale očkovanie proti nim je odporúčané. (Odporúčané očkovania)

    

   Očkovací kalendár

   OČKOVACÍ KALENDÁR PRE POVINNÉ PRAVIDELNÉ OČKOVANIE DETÍ A DOSPELÝCH (platnosť od 1.1.2019)

   Očkovací kalendár platný od 01.01.2019 nájdete TU

   Poznámka: * Očkovanie hexavakcínou a očkovanie vakcínou proti pneumokokovým invazívnym ochoreniam sa vykonáva tromi dávkami v 3., 5. a v 11. mesiaci života, pričom prvá dávka sa podá najskôr v prvom dni desiateho týždňa života vzhľadom na aktuálnu epidemiologickú situáciu vo výskyte čierneho kašľa. Na povinné očkovanie dojčiat proti pneumokokovým invazívnym ochoreniam je určená 13-valentná konjugovaná vakcína alebo 10-valentná konjugovaná vakcína.Všetky dávky základného očkovania sa majú vykonať rovnakou očkovacou látkou. ** Preočkovanie dospelých proti záškrtu a tetanu sa vykonáva kombinovanou očkovacou látkou každých 15 rokov. V prípade prekročenia odporučeného intervalu sa preočkovanie proti záškrtu a tetanu vykoná vždy len jednou dávkou pokiaľ je v zdravotnej dokumentácii pacienta dokumentované základné očkovanie tromi dávkami očkovacej látky proti tetanu. Základné očkovanie dospelých proti tetanu a záškrtu tromi dávkami sa vykoná len v prípade, že nie je dôveryhodná dokumentácia základného očkovania v minulosti. Prvé preočkovanie dospelých proti záškrtu a tetanu sa odporúča vo veku 30 rokov a ďalej každých 15 rokov.  

   Odporúčané očkovania

   Proti uvedeným ochoreniam môžete svoje dieťa aktívne chrániť očkovaním
   • Hepatitída A- žltačka ( zápal pečene) typu A
   • Kliešťová encefalitída- zápal mozgu prenášaný kliešťom
   • Rakovina krčka maternice a ochorenia spôsobené ľudským papilomavírusom (HPV)
   • Rotavírusová gastroenteritída- vracanie a hnačky spôsobené rotavírusom
   • Ovčie kiahne
   • Chrípka
   • Meningokokové ochorenia ( zápal mozgu a zápal mozgových blán)

   PREVENTÍVNE PREHLIADKY

   Preventívne prehliadky

   Deti pozývame na pravidelné preventívne prehliadky. Preventívna prehliadka sa zameriava predovšetkým na včasné zisťovanie odchyliek od fyziologického vývoja. V dojčenskom veku objednávame dieťa na pravidelnú prehliadku pri vyšetrení v poradni, v neskoršom veku deti predvolávame. Obsah: Kompletné pediatrické vyšetrenie zahŕňajúce poradenstvo rodičom. V termínoch preventívnej prehliadky sa bezplatne vykoná aj pravidelné povinné očkovanie. Periodicita: deväť preventívnych prehliadok dieťaťa do jedného roku veku, z toho najmenej tri do troch mesiacov veku jedna preventívna prehliadka dieťaťa vo veku pätnásť až osemnásť mesiacov jedna preventívna prehliadka dieťaťa od troch rokov veku do 19 rokov raz za dva roky Pri pravidelnej prehliadke detí v 11.a 17. roku života odoberáme krv na vyšetrenie hladiny cholesterolu za účelom prevencie kardiovaskulárnych ochorení v budúcnosti. Pri každej preventívnej prehliadke od troch rokov veku vyšetríme vášmu dieťaťu moč (prosím priniesť so sebou ranný moč)  

   Poradňa

   Poradňa pre novorodencov, dojčatá a batoľatá je každý utorok v čase od 12,30do 15,00h. a vo štvrtok v čase od 8:00 do 12:00h. Do poradne sú deti objednávané bezplatne. V rámci poradne je dieťa komplexne pediatricky vyšetrené- ide o periodickú preventívnu prehliadku. Rodičom sa poskytne poradenstvo v oblasti zdravia detí, dojčenia a výživy. Je tu priestor pre otázky rodičov. V určitých termínoch (v 3-4.mesiaci, 5-6.mesiaci a 11-12.mesiaci veku) sa počas prehliadky bezplatne vykoná aj povinné očkovanie. Periodicita návštev poradne je nasledovná: deväť preventívnych prehliadok dieťaťa do jedného roku veku, z toho najmenej tri do troch mesiacov veku jedna preventívna prehliadka dieťaťa vo veku pätnásť až osemnásť mesiacov

   Cenník

   CENNÍK LEKÁRSKYCH VÝKONOV A VYŠETRENÍ TU

   OZNAMY A RADY

   V tejto časti nájdete aktuálne oznamy a rady rodičom   DOZVEDIEŤ SA VIAC

   Dôležité telefónne čísla

    

   112 - Integrovaný záchranný systém02/ 54 77 41 66 - Toxikologické informačné centrum (24 hod denne)
   155 - Rýchla zdravotná pomoc02/59371111 - DFNsP, Limbova 1, Bratislava - pohotovostná služba
   158 - Polícia02/434 234 33 - Stomatologická pohotovosť, Drieňová 38, Bratislava pondelok - piatok 18.30 - 07,00 hod., víkendy, sviatky nepretržite
   18 155 - Letecká záchranná služba0918 080 112 - Lekárska pohotovosť v Pezinku, Bratislavská 85, pondelok - piatok 16,00 - 07,00, soboty, nedele, sviatky nepretržite
   18 300 - Horská záchranná služba 

   KONTAKT

   Kontaktné informácie